Tallinna Juudi Kooli 10. klassi vastuvõtu tingimused 2021-2022 õppeaastal

06/10/2021 – 06/11/2021 toimub koolimajas eesti keele intervjuu!

Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast 10. klassi sisseastumisereeglites on  järgmised muudatused:

1.  vastavalt Tallinna Juudi Kooli 10. klassi vastuvõtu tingimustele Tallinna Juudi Kooli gümnaasiumi  võetakse vastu  avalduse alusel, ilma täiendava vestluseta järgmised õpilased:

 1. kelle 9. klassi aastahinne on ainult „5“ või „5“ ja „4“
 2. kelle 9. klassi aastahinne on “5” ja “4” ning kuni kolm “3”.

Lapsevanematel palutakse taotlus täita ja allkirjastada digitaalselt VÕI printida välja, täita, allkirjastada, pildistada, lisada kirjale dokument ja saata aadressile

faina.gabovits@gmail.com. Kirja teema on „10.klass“. 

Taotlused palume saata 16. aprilliks 2021.

2. Õpilased, kes lõpetasid 9. klassi teistes koolides. 

Registreerimine  https://docs.google.com/forms/d/16XJAq9gOtuN-a8XvM7aUTsRSevo0-fXdRk1itW6TMwQ/edit?ts=60589788

3. Tallinna Juudi Kooli õpilased, kellel on rohkem kui  kolm aastahindeid “3”

Registreerimine https://docs.google.com/forms/d/16XJAq9gOtuN-a8XvM7aUTsRSevo0-fXdRk1itW6TMwQ/edit?ts=60589788

Kõik, kes registreerivad end vestlusele, saavad e-posti teel intervjuude ajakava ja lingi veebikonverentsile. Registreerimine on avatud 07.05.1.06.2021. 

Vestluse raames toimub:

 • Eesti keeles intervjuu eesti keele õpetajaga, läbiviimise aeg 10.-11.06.2021.
 • Vanema ja õpilase vestlus direktoriga, läbiviimise aeg 14.–18.06. 2021

Sisseastumiskomisjonile tuleb esitada 9. klassi hinneteleht trimestrite hinnetega (elektroonilises vormis õppealajuhataja e-posti aadressile faina.gabovits@gmail.com kirja teema „10.klass“). Tähtaeg  7.06.2021.

Dokumentide läbi vaatamine, otsuse tegemine toibub pärast direktorivestlust, 

15.-18.06.2021. Kandidaate teavitatakse otsusest e-posti teel.

4. Positiivse vastuse saanud kandidaatide dokumentide vastuvõtmine.

Need õpilased, kes said positiivse otsuse, esitavad järgmised dokumendid:

 • avaldus (vorm on lisatud kandidaadi kirjale, peab olema digitaalselt allkirjastatud)
 • Tunnistus põhikooli lõpetamise kohta ( hinnete lehega). Tähtpäev

      19. ja 22. 06.2021.

Üliõpilase 10. klassi registreerimise otsus koosneb järgmistest punktidest:

 • iga-aastane eesti keele hinne, maksimaalselt 5 punkti
 • eestikeelne intervjuu, maksimaalselt 5 punkti
 • matemaatika aastahinne, maksimaalselt 5 punkti
 • inglise keele aastahinne,  maksimaalselt 5 punkti
 • intervjuu direktoriga, maksimaalselt 5 punkti
 • põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne on maksimaalselt 5 punkti

Maksimaalne 10. klassi kandidaat võib saada 30 punkti.
Minimaalne tulemus on 22,5 (75 protsenti)

See sait kasutab küpsiseid. Selle saidi kasutamist jätkates nõustute nende kasutamisega.
ПРОДОЛЖАЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШ САЙТ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ COOKIE.