Õppenõukogu koosolekud

Tallinna Juudi kooli õpenõukogu kavandatud tegevus 2018/2019
 

August 2018 nr.1

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
 2. Hoolekogu õppenõukogu esindajate valimine.
 3. Õppeaasta õppe- ja kasvatustöö tulemused. Täiendava õppetöö lõpetamine ja järgmise klassi üleviimine.
 4. TJK Üldtööplaani kinnitamine.
 5. Klassivälise töö plaani 2018/2019 kinnitamine.
 6. TJK 2018/2019 õppeaasta prioriteedit.
 7. Õppekava hindamisjuhendi muudatused.
 8. Kooli sissehindamise läbiviimisest.

November 2018 nr.2

 1. Esimese Trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine ja analüüs.
 2. Kooli raamatukogu kogude komplekteerimise kooskõlastamine teavitused.

Veebruar 2019nr.3

 1. Teise trimestri õppe-ja kasvatustöö tulemuste arutamine ja analüüs.
 2. Kooli 2018 a. sissehindamise kokkuvõtte.

Mai 2019.nr.4

 1. Kolmanda trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemuste arutamine ja analüüs.

Juuni 2019. nr.5

 1. Õppeaasta kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine ja õppeedukuse analüüs.
 2. Gümnaasiumi ja põhikooli lõpetamine_ 1 -8 ja 10 -11 klasside õpilaste üleviimine järgmisesse klassidesse ja täjendavale õpetööle jätmise.
 3. Õpilaste kuld ja hõbemedaiga tunnustamine.
 4. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga, kiitusega.
 5. Arengukava täitmise arutamine ja muudatuse ettepanekud.

 Õppenõukogu koosolekud

30.08.2017.a.

Uue õppeaasta algus.
Õppenõukogu ja sekretari valimine. Hoolekogu õppenõukoguesindajate valimine.
Täiendava töö tulemused ja järgmise klassi üleviimine.

2016/2017.aa.tulrmused.

2017/2018.a.prioriteetide kinnitamine

23.11.2017.a.

I trimestri tulemused.
HEV õpilaste tugimeetmete arutelu. Õpilaste nõustamine.

15.02.2018.a.

Sisehindamise tulemuste läbiarutamine. Hindamisjuhendi muudatuse kinnitamine.

10.05.2018.a.

Tallinna Juudi Kooli arengukava 2018-2020.aa.arutamine.

12.06.2018.a.

Järgmise klassi üleviimine. Täiendav õppetöö. Õpilaste tunnustamine kiituskirjadega.

19.06.2018.a.

Täiendav õppetöö. Õpilaste tunnustamine kuld ja hõbe medaliga. Põhikooli lõpetamine.
Lõputunnistuste väljaandmine. Gümnaasiumi lõpetamine. Lõputunnistuste väljaandmine.
Õppenõukogu esindajate valimine. Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuste allkirjastamine.
M.Beilinsoni ja I.Talise preemia laureaatide, nimede kinnitamine.

30.08.2018.a.

Õppenõukogu ja sekretari valimine. Hoolekogu õppenõukoguesindajate valimine.
Täiendava töö tulemused ja järgmise klassi üleviimine.

2017/2018.aa.tulrmused.

2018/2019.a.prioriteetide kinnitamine

Õppekava ja hindamisjuhendi muudatuste kinnitamine.
Klassivälise tegevuse plaan.

See sait kasutab küpsiseid. Selle saidi kasutamist jätkates nõustute nende kasutamisega.
ПРОДОЛЖАЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШ САЙТ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ COOKIE.