Домашнее обучение

Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord–Riigi Teataja.

Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord

§ 6.   Vanema taotlusel rakendatava koduõppe korraldamine

 1. Koduõpet vanema taotlusel korraldab ja finantseerib vanem, kes vastutab ka õpitulemuste  saavutamise    eest. Kool võimaldab õpilasel kasutada tasuta vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikku õppekirjandust (õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid, töölehti jmt).
 2. Vanema taotlusel koduõppel õppivale õpilasele koostab koduõpet läbiviiv isik koostöös kooliga kooli õppekavast lähtudes individuaalse õppekava. Individuaalses õppekavas määratakse kindlaks õpetajad, kes kooli poolt kontrollivad õpitulemuste omandamist.

§ 7.   Vanema taotlusel koduõppel õppiva õpilase hindamine ja õpitulemuste saavutatuse kontrollimine

 1. Vanema taotlusel koduõppel õppiva õpilase hindamise korraldus määratakse individuaalses õppekavas, arvestades seejuures riiklikus õppekavas hindamisele sätestatud nõudeid.
 2. Kool kontrollib vähemalt üks kord poolaastas individuaalses õppekavas sätestatud õpitulemuste omandamist.
 3. Koduõpet läbiviiv isik võib viibida lõikes 2 nimetatud õpilase õpitulemuste hindamise juures.
 4. Õpilase kokkuvõtvad hinded kantakse klassipäevikusse.

Vanema taotlusel koduõppe rakendamine TJKis

Individuaalne õppekava vastab kooli õppekavale, välja arvatud korrad kui on olemas rajaleidja otsus rakendada õpilasele eritingimused. 

 1. E-kooli aine tundide teemad vastavad õppekavale.
 2. Tundide kirjeldus annab ülevaate tunni sisust ning selle ülesanded on suunatud teema arusaamiseks.
 3. Kodutöö ülesanded on suunatud teadmiste kinnistamiseks.
 4. Olenevalt tervislikust seisundist täidab õpilane nädala jooksul tunnitöö ja kodused ülesanded.
 5. Kord nädalas toovad lapsevanemad  vihikus/töövihikus ja/või töölehtedel täidetud ülesanded õpetajatele kontrollimiseks (kokkuleppel) ja korjavad tagastatud kontrollitud tööd (vihikud/töövihikud/töölehed).
 6. Kui lapsevanemad ei saa vihikuid kooli tuua, esitab õpilane tehtud ülesanded õpetajatele e-kooli kaudu  aine kaustadesse.
 7. Hindamine toimub jooksvalt sooritatud kodu- ja tunnitööde eest, hinded kantakse e-kooli koos kommentaariga.
 8. Teadmiste kontrollimiseks määrab õpetaja (kokkuleppel) suuliste ja/või kirjalike tööde sooritamiseks individuaalne veebitunni aeg.
 9. Võimalusel (kokkuleppel) õpilane osaleb veebitundides koos oma klassiga (hübriidõppe).
 10. Tegemata ülesanded on e-koolis märgistatud “0”-ga.
 11. Muudatused ja täiendused on võimalikud olenevalt õpilase tervislikust seisundist.
See sait kasutab küpsiseid. Selle saidi kasutamist jätkates nõustute nende kasutamisega.
Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь на использование cookie.