ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

TALLINNA JUUDI KOOLI ÜLDTÖÖPLAAN 2023/2024 õ.a.

2023-2024 õppeaasta arengueesmärgid

 • Korrastada kooli õppekava seoses eestikeelsele õppele üleminekuga 1. ja 4. klassis 2024/2025 õppeaastal. 
 • Taotleda koolile sotsiaalpedagoogi ja eripedagoogi ametikoha täitmiseks lisaresursse.
 • Koostada Tallinna Juudi Kooli uue õppehoone ehitamise taotlus, õpehoone kirjeldus ja ehitamise lähteülesanne, ehitusprojekti töö algatamine. 
 • 2023-2024 õppeaastal laieneda eesti keeles õpetavatele ainetele. Gümnaasiumis täiustatakse eesti ja inglise keele õpetamist, samuti luuakse ja arendatakse tingimusi C1 tasemeeksami või 
 • Toetada õpetajaid eestikeelele õppele üleminekul ning luua selleks võimalusi keeletaseme tõstmiseks (nt keelekursused)
 • Tõhustada ja mitmekesistada STEM hariduse saamist.
 • Õpetajate professionaalse arengu toetamine.   
 • Toetada õpetajate professionaalset arengut kaasaegsete õpetamismetoodikate rakendamiseks.

Peamised tegevused 2023.-2024. aastal

 1. Kooli ettevalmistus üleminekuks eestikeelsele õppele 1. ja 4. klassides. 
  • – 2023-2024 õppeaastal laiendada eesti keeles õpetavatele ainetele. 
  • – 2024.-2025. aastast eestikeelsele õppele ülemineku õppekava koostamine 1. ja 4. klassile.
  • – Eesti keele ja ainete eestikeelse õpetamise taseme tõstmine. 
  • – Õpetajate eesti keele taseme tõstmine
 2. Lähtuvalt Tallinna 2035 Arengustrateegiast  2023/24. õppeaasta aasta teema on pühendatud keelele ja kultuurile. 
  • – Kool mitmekeelsuse põhimõtte jätkamine, õppides ja õpetades lisaks inglise keelele ka heebrea keelt.
  • – Heebrea keele ja Juudi kultuuri tutvustamise ülelinnaline projekt Tallinna linna koolidele aprillis 2024 vastavalt aasta teema graafikule
 3. Tallinna Juudi Kooli hoone Karu, 16  100. aastapäev  03.02.2024. Mitmekülgsete ürituste korraldamine ja läbiviimine.
 4. Tallinna Juudi Kooli uue õpehoone ehitamise taotluse koostamisega jätkamine. Tulevase kooli visiooni väljatöötamine, uue õppehoone kirjeldus ja ehitamise lähteülesande, ehitusprojekti töö algatamine.
 5. STEM hariduse tõhustamine ja mitmekesistamine.
 6. Õpetajate professionaalse arengu toetamine kaasaegsete õpetamismetoodikate rakendamiseks.

TALLINNA JUUDI KOOLI ÜLDTÖÖPLAAN 2023/2024 õ.a.

Läbi arutatud ja heaks kiidetud ÕN koosolekul 30.08.2023, protokoll nr. 1-3.2/8

See sait kasutab küpsiseid. Selle saidi kasutamist jätkates nõustute nende kasutamisega.
Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь на использование cookie.